Ideeën & Printmateriaal

 

COGNITIEVE ONTWIKKELING denken, verbanden leggen, logisch redeneren, waarnemen, geheugen en taalbegrip
MOTORISCHE EN ZINTUIGLIJKE ONTWIKKELING grove en fijne motoriek, sensory play, muziek, beweging
SPRAAK- EN TAALONTWIKKELING praten, woordenschat, klanken, alfabet
REKENEN  rekenvaardigheden
OVERIG algemene kennis en overige activiteiten
Advertenties